گل لاله ها در تمبرهای پستی ایالات متحده در بهار امسال


منبع: https://flowerpowerdaily.com/tulips-focus-of-u-s-postal-stamps-this-spring/

نوشته جیل بروک

لاله‌ها در بهار امسال به ،وان تمبر خدمات پستی ایالات متحده در کانون توجه قرار خواهند گرفت و «عشق آمریکایی‌ها به لاله‌ها» را جشن می‌گیرند.

باغ های آمریکایی اغلب الهام بخش تمبرها بوده اند، زیرا عموم مردم آنها را دوست دارند. گل ها باعث لبخند مردم می شوند و امیدواریم این باعث شود که شما هم بخندید.

مهاجران هلندی صدها سال پیش اولین پیاز گل لاله را به ایالات متحده آوردند و امروزه آمریکایی ها “بیش از 1 میلیارد پیاز در سال” وارد می کنند.

اینها تمبرها به خصوص برای دعوت عروسی و مهم، های تابست، بسیار محبوب است.

در سال‌های گذشته، تمبرها از ارکیده بودند، که فکر می‌کردم تصاویر بهتر و زنده‌تر بودند. شما چی فکر میکنید؟ آنها از مجموعه ای از عکاس جیم فاو، الهام گرفتند.

این لاله ها تصاویری از عکاس دنیس ایپولیتو هستند. به جای شفافیت، هوای و سبکی در این لاله‌های خیس وجود دارد. هنوز دوست داشتنی فقط متفاوت.