چرا گل صد تومانی گل ملی رومانی را اعلام کرد؟

او گفت: “گل صد توم، در تک تک باغ های روم، رشد می کند.” «و این کلمه در انواع عبارات مانند «قرمز گل صد توم،» و «در صورت گل صد توم، رفتن» به چشم می خورد. او خاطرنشان کرد که زم، رسم وجود داشت که گلبرگ های گل صد توم، را به آب حمام نوزادان تازه متولد شده اضافه می ،د تا آنها را قوی تر کند و از شر آنها محافظت کند. طب عامیانه روم،ایی نیز برای ریشه و برگ گل صد توم، ارزش قائل بود.

نوشته جیل بروک

بهمنی از حمایت نه تنها برای ایده – بلکه برای گل صد توم، وجود داشت. این هفته، کلاوس یوه،س، رئیس جمهور روم،، آن را رسمی کرد و گل صد توم، را گل ملی روم، اعلام کرد.

مقامات محلی همچنین تشویق می شوند تا باغ ها و پارک های عمومی با ردیف هایی از گل صد توم، بکارند. اتحادیه های هنرمندان نیز در نمایشگاه های محلی با نمایش گل صد توم، شرکت خواهند کرد.

انواع بسیار

همچنین مقررات حفاظت از ذخایر طبیعی گل صد توم،، فراخو، برای انطباق گونه های مختلف گل صد توم، با خاک روم،، و انتشار تمبرهایی با گل صد توم، گنجانده شده است.

جیل بروک خبرنگار سابق CNN، ستون نویس پست و سردبیر مجله Avenue and Travel Savvy است. او در حال حاضر نویسنده و مدیر تحریریه FPD است. جیل همچنین سردبیر گل مجله Aspire Design و Home است. علاوه بر این، او یکی از همکاران مجله Florists Review است.


منبع: https://flowerpowerdaily.com/why-the-peony-declared-romanias-national-flower/

تنها این نیست که “گل صد توم،” نام یا نام خانوادگی بیش از 100000 روم،ایی (Bujor یا Bujori) است. یا اینکه این گیاه الهام بخش فولکلور، موسیقی، ادبیات و هنر روم،ایی است. همه اینها آن را به یک برنده آشکار هر مسابقه محبوبیت گل در روم، تبدیل می کند.

پروفسور فلورین توما نیز در این کمپین قابل توجه بود و اشاره کرد که گل صد توم، ها “تمام مراتع را می پوشانند، در مکان هایی مانند Zau de Campie، جایی که گل صد توم، استپی را می بینیم، و همچنین در جنگل ها، جایی که در سراسر جنگل رشد می کنند.”

بر اساس گزارش ها، قانون فراخو، را برای جشنواره سالانه گل صد توم، در سطح ملی و محلی تعیین می کند. این جشنواره شامل سخنر، های علمی در مورد گل صد توم، همراه با نمایش ارقام مختلف خواهد بود.

گل صد توم، که سازگار، زیبا و به طور خود به خود در سراسر روم، رشد می کند، بیش از 130 گونه و سه گونه متمایز در روم، دارد. با توجه به باغب، پروفسور فلورین است،کااز سال 2015، “ارتش از گل صد توم، برای ادای احترام به سربازان روم،ایی که در میدان نبرد جان باختند، مانند خشخاش در بریت،ا و ایالات متحده استفاده می کند”

دانشکده باغب، بخارست کمپین خود را برای گل ملی در سال 2013 با این زمین برنده آغاز کرد. گل لاله برای هلند، ،یه و مجارستان وجود دارد. گل داودی نشان دهنده خانواده امپراتوری ژاپن است. گل رز با بریت،ا و بلغارستان شناخته می شود. بنابراین روم، باید یک گل ملی رسمی داشته باشد.

مردم پاسخ می دهند

اما کشور به یک گل رسمی نیاز داشت. غیر رسمی – گل رز سگ – شور و شوق زیادی را برانگیخت.

اولین جشنواره رسمی گل صد توم، روم،ایی در ماه می 2023 برگزار خواهد شد.