دانش آموزان عرب-اسرائیلی باغ همزیستی ایجاد کردند

به علاوه، همیشه بهتر است در نظر بگیریم که چه ریشه هایی ما را با هم در مقابل ما ت،یم می کند و از طریق طبیعت تشخیص دهیم که انواع مختلفی از گل ها و گیاهان از انواع خانواده های گیاه شناسی می توانند در کنار هم زندگی کنند و رشد کنند.

نوشته جیل بروک

اعتبار ع،: ع، آلون مسیکا/ مرکز صلح و نوآوری پرز

جیل بروک خبرنگار سابق CNN، ستون نویس پست و سردبیر مجله Avenue and Travel Savvy است. او نویسنده و مدیر تحریریه FPD است، ویراستار گل برای مجله Aspire Design و Home و همکار مجله Florists Review.

دایانا بلتر در مورد چگونگی مشارکت 300 کودک ، و یهودی اسرائیلی در پروژه “بام های سبز”، تحت نظارت مرکز صلح و نوآوری پرز، که توسط USAID تمویل می شود، گزارش داد.

این باغ در مدرسه الحیات در شهر ، نشین کفار قاسم در مرکز اسرائیل واقع شده است. بچه های کفر قاسم توسط کودک، از جامعه یهودی نزدیک کفار صبا به این پروژه پیوستند.

از آنجایی که ما به ،وان راهی برای التیام اضطراب و دوقطبی شدن مردم از طریق گل‌ها شروع کردیم – نمی‌توانستم این داستان را دوست نداشته باشم که چگونه بچه‌های ، و یهودی در اسرائیل «باغ همزیستی» را کاشتند تا ریشه‌های آنها را در کنار هم بیابند.

باید ایده “باغ همزیستی” را دوست داشت.

برای چندین ماه منتهی به کاشت باغ، 300 دانش آموز ک، هفتمی در مورد پایداری و مسئولیت زیست محیطی و همچنین لذت کاشت سبزیجات، ادویه جات، گیاهان چند ساله و گیاهان هیدروپونیک یاد گرفتند.

طبیعت اغلب به ما راه هایی را برای ریشه یابی با هم و ایجاد روابط و تفاهم آموخته است. در واقع، آموزش اهمیت باغب، به کودکان نه تنها باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود، بلکه به آنها می آموزد که هر گیاه روحی خاص خود را دارد و همه چیز با نتایج مشابه رشد نمی کند. همچنین درس‌هایی وجود دارد که چگونه پرورش عادات کاری خوب و ترسیم استراتژی‌ها به موفقیت‌هایی منجر می‌شود که می‌تواند استعاره‌ای برای بسیاری از موارد در زندگی باشد.


منبع: https://flowerpowerdaily.com/arab-israeli-students-create-coexistence-garden/

این برنامه همچنین در خدمت اتصال دو جامعه همسایه، ایجاد تفاهم در میان جوانان و تشویق فعالیت برای ترویج همزیستی بود.